افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزویید، بیشتر از بودن در اجتماعات، تنهایی را ترجیح می دهند و از شرکت در جمع های خانوادگی یا دوستانه اجتناب می کنند.

غلبا بسیار کم حرف هستند و هیجان یا لذت خاصی نسبت به هیچ چیز را بروز نمی دهد و همین موضوع، گاهی اوقات موجب رنجش اطرافیان آن ها می شود.

حتی این افراد ممکن است گه گداری از دید بقیه غیب شوند و به جایی بروند که به صورت مطلق تنها باشند.

نام دیگر این اختلال شخصیت، “سرد” است و طبق آمار، در آقایان شیوع بیشتر نسبت به بانوان دارد.

زندگی کردن با افراد اسکیزویید سخت است؛ در ارتباط با این افراد، شما در حقیقت تنها زندگی می کنید و فقط نام داشتن یک رابطه را یدک می کشید.

ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزویید

  • به دیگران دلبسته نمی شوند.
  • علاقه ای به ارتباطات بین فردی ندارند و روابط انفرادی را ترجیح می دهند.
  • از روابط صمیمی و نزدیک اذت نمی برند
  • در برابر تحسین، تشویق و انتقاد کاملا بی تفاوت هستند.
  • علاقه ای به رابطه جنسی ندارند.

چرا یک فرد دچار اختلال شخصیت اسکیزویید می شود؟

مبتلا شدن به اختلال شخصیت اسکیزویید می تواند دلایل متنوع و پراکنده ای داشته باشد که عمده ترین آن ها عبارتند از:

  • داشتن والد یا والدین مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزویید (زمینه ارثی)
  • سابقه اختلافات خانوادگی عمده و ریشه دار (عوامل محیطی)

چرا در روابط عاطفی جذب این گونه افراد می شویم؟

در روابط عاشقانه، در ابتدای این رابطه این دسته از افراد بسیار آرام، منطقی و دوست داشتنی به نظر می رسند و یا با اظهار بی تفاوتی خود، طرف مقابل را به خودشان جذب می کنند ولی این بی تفاوتی و و بی احساسی، باعث ملافه شدن طرف مشاقبل شده و ممکن است او نیز تغییر رویه داده و فردی بی اخساس و بی تفاوت بشود.

دلیل دیگر می تواند این باشد که خود شخص، به طور کلی از مورد تعریف و تمجید قرار گرفتن خوشش نمی آید و بنابراین، جذب این افراد می شود.

آیا اختلال شخصیت اسکیزویید درمان دارد؟

به طور کلی، اختلالات شخصیت قابل درمان نیستند اما می توانیم آن ها را تا حد زیادی کنترل و تعدیل کنیم.

اگر با فردی مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزویید در ارتباط هستید، تنها می توانید در مقابل او صبور باشید، از او انتظارات واقغ بینانه داشته باشید (آنها هرگز قادر به بیان احساسات آتشین و اغراق شده نیستند) و در نهایت، کارهای مثبت و خوبشان را به آن ها گوشزد کنید تا کم کم و رفته رفته بهتر شوند.